Innowacyjne rozwiązanie dla transportu

Czym jest Polska Winieta?

Polska Winieta to zaawansowany system, który w prosty i wygodny sposób umożliwia naliczanie i pobieranie opłat za przejazdy drogami ekspresowymi i autostradami, jak również należności za parkowanie. System powstał przy współpracy członków konsorcjum: Comarch Polska, Orange Polska, Integrated Solutions i BT Signaal. Rozwiązanie wpisuje się w innowacyjny kierunek mobilności jako usługi – Mobility as a Service.

Nowoczesna technologia
Polska Winieta działa przy użyciu aplikacji, kamer LPR oraz technologii GSM i GPS. System pozwala w sposób płynny pobrać należną opłatę za pomocą aplikacji mobilnej bez konieczności zatrzymania się i stania w długich kolejkach do bramek. Rozwijany przez Konsorcjum system elektronicznej winiety umożliwia kontrolowanie pojazdów poprzez skanowanie numerów rejestr
acyjnych w celu ich identyfikacji. Wpłynie to znacząco na poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych.

Aplikacja mobilna
Dzięki aplikacji mobilnej kierowcy będą mogli kontrolować ważność swoich kont i sprawdzać wysokość pobieranych automatycznie opłat przejazdowych lub parkingowych. Kierowcy będą mieli również dostęp do informacji na temat czasu przejazdu i postoju. Polska Winieta to nowoczesne i elastyczne rozwiązanie, które usprawni działanie infrastruktury drogowej i miejskiej, ruch pojazdów oraz poprawi bezpieczeństwo na drogach. Ponadto dodatkowym atutem oferowanego rozwiązania są niskie koszty poboru opłat oraz wysoki poziom samoobsługi systemu, co wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych.

Polska Winieta to:

Innowacyjne rozwiązanie
Nowoczesny, szybki i wygodny sposób na dokonywanie opłat za przejazdy i parkowanie. Technologia, która może być z powodzeniem stosowana również poza granicami kraju.

Oszczędność czasu
Koniec stania w korkach na autostradzie. Polska Winieta pozwoli usprawnić ruch samochodów i zaoszczędzić cenny czas.

Kompleksowe rozwiązanie
Polska Winieta to prosta rozbudowa i integracja z innymi rozwiązaniami działającymi w obrębie inteligentnych miast, pobór opłat za wjazd do centrów miast czy obsługa P+R.

Bezpieczeństwo na drogach
Polska Winieta to ważne źródło danych mogące stanowić integralną część systemu bezpieczeństwa państwa w zakresie przeciwdziałania przestępczości.

Elastyczność
Polska Winieta to w pełni konfigurowalne rozwiązanie, które może być z łatwością dopasowywane do zmieniających się przepisów prawa UE oraz bieżących potrzeb polityki rządu.

Liderzy na polskim rynku
Rozwiązanie tworzone przez liderów na polskim rynku, doskonale znających aktualne bariery i ograniczenia dotychczasowego systemu poboru opłat, a tym samym identyfikujących cele niezbędne do osiągnięcia zakładanych usprawnień.